Maaien watergangen en greppels

donderdag 24 oktober 2019

In opdracht van de gemeente is BTL Realisatie gestart met het maaien van de gemeentelijke watergangen en greppels in het buitengebied. Dit is noodzakelijk om wateroverlast op de aangrenzende percelen tegen te gaan. Door het maaien van de watergangen en greppels voorkomen we dat deze dichtgroeien en het water niet kan wegstromen.

Het vrijgekomen maaisel en de bagger zal door BTL Realisatie op de aangrenzende percelen neergelegd worden. De eigenaren/pachters van deze percelen zijn, op grond van artikel 5.23 uit de Waterwet, aan zet om het maaisel en de bagger te verwerken. De werkzaamheden zullen nog tot eind oktober duren.