Loting geliberaliseerde pacht percelen

maandag 21 oktober 2019

Agrariërs binnen de gemeente Beesel kunnen deelnemen aan de loting voor geliberaliseerde pachtpercelen van de gemeente Beesel. De pachtprijzen zijn voor alle percelen vastgesteld op
€ 1000,- per ha. per jaar plus de helft van de waterschapslasten en de Grondkamerkosten voor het indienen van het pachtcontract. Er wordt gerekend middels de kadastrale maat. Voorwaarden aan de pacht is het realiseren van akkerranden met een breedte van drie meter rondom het perceel en uit te voeren in eigen beheer. De pachter dient zich voorts te houden aan de normale vruchtwisseling. De pachtcontracten zijn voor een periode van drie jaar (1-1-2020 t/m 31-12-2022).

Perceel 1 R 41  2,3308 ha € 2330,80 per jaar, excl. de bovengenoemde kosten
Perceel 2 B 1821  4,3000 ha € 4300,00 per jaar, excl. de bovengenoemde kosten
Perceel 3 K 1377   3,7195 ha € 3719,50 per jaar, excl. de bovengenoemde kosten
Perceel 4 K 2746 ged. 3,6950 ha € 3695,00 per jaar, excl. de bovengenoemde kosten

Deelnemen aan de loting

Als u wilt deelnemen aan de loting, dient u zich hiervoor schriftelijk aan te melden bij de gemeente Beesel, t.a.v. mevrouw K. Augustinus en rentmeester J.H. Oomen. Inschrijven kan tot en met 15 november 2019.

Akkerranden

De gemeente Beesel werkt mee aan het initiatief Bloem- en Vogelrijke akkerranden van de Plattelands coöperatie. Door hieraan mee te doen kan men voor een gereduceerd tarief zaad aankopen. De bloemenmengsels zijn dusdanig samengesteld dat ze niet woekeren.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze rentmeester, de heer J.H. (Johan) Oomen via telefoonnummer 06 53195199.