Wegwerkzaamheden in de wijk Hazenkamp en omgeving

maandag 7 oktober 2019

De werkzaamheden zijn een onderdeel van het totale project “brede wijkaanpak Hazenkamp” waarin diverse wensen en actiepunten worden uitgevoerd, die in meerdere sessies bij de bewoners zijn opgehaald. De werkzaamheden aan de infrastructuur vorderen en zijn voor een groot gedeelte klaar.

Aannemer HWC is momenteel bezig aan de fase waarin twee kruispunten worden vernieuwd in de Sportlaan. Dit gebeurt op twee locaties waar wegen uit Hazenkamp uitkomen op de Sportlaan.De werkzaamheden worden volgens planning afgerond op 18 oktober. Dit is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

Verkeer
Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren is de Sportlaan voor alle verkeer behalve bestemmingsverkeer afgesloten. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid. Dit staat met bebording aangegeven.

Veiligheid
Gedurende de werkzaamheden gelden er maatregelen voor de veiligheid van wegwerker én weggebruiker. Hierover krijgt u ter plekke door medewerkers aanwijzingen. De maatregelen staan aangeven met bebording en afzettingen. Houdt u s.v.p. aan de regels! Overlast en verkeershinder zijn onvermijdelijk bij de uitvoering. Wij proberen dit tot een minimum te beperken en vragen hiervoor uw begrip.

Informatie
• Politie, brandweer, ambulancedienst en busdiensten zijn op de hoogte van de werkzaamheden.
• De aannemer informeert de bedrijven, direct aanwonenden en belanghebbenden over de werkzaamheden en maakt afspraken over de bereikbaarheid.
• Voor detailinformatie over de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder van firma HWC dhr. A. Bos, bereikbaar op 06-82438461 of de toezichthouder van de gemeente Beesel dhr. O. Heijne, bereikbaar op 06-53759669. Voor overige vragen kunt u terecht bij dhr. E. Hunnekens, projectleider van gemeente Beesel.