Derde Dorpsconferentie Toekomstbestendige Centra

woensdag 4 september 2019

Voor de gemeente Beesel zijn leefbaarheid en levendigheid van de kernen  Beesel, Offenbeek en Reuver van groot belang. Echter de aantrekkelijkheid van onze centra staat onder druk, onder andere door leegstaande panden. Daarom heeft de gemeenteraad eind 2018 een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een beleidsvisie: een visie om alle centra toekomstbestendig te maken en een schetsontwerp voor het centrum van Reuver.

Levendige en leefbare centra zijn een gezamenlijke opgave. Samen met ondernemers,  vastgoedeigenaren, inwoners, kernoverleggen, verenigingen en de centrummanager zijn  we begin dit jaar aan de slag gegaan. De bureau-combinatie Seinpost/ZKA/Kragten stelt   deze visie, samen met betrokkenen, op. Daartoe vindt op dinsdag 17 september 2019 van 19.00 tot 21.00 uur in De Schakel (Broeklaan 2, Reuver) de derde dorpsconferentie plaats.

In gesprek over het uitvoeringsprogramma
Tijdens de eerste dorpsconferentie zijn we ingegaan op de identiteit en de opgaven per kern, die tijdens de tweede dorpsconferentie zijn vertaald naar verschillende acties. In deze derde dorpsconferentie gaan we aan de slag met het uitvoeringsprogramma: wie pakt wat wanneer op. De avond start en sluit af met een plenaire terugkoppeling en blikt vooruit op het vervolgtraject met als doel vaststelling in de Raadsvergadering van maandag 16 december 2019.

Van harte welkom
De gemeente Beesel heet geïnteresseerden van harte welkom bij deze derde dorpsconferentie ‘Toekomstbestendige centra gemeente Beesel’ op dinsdag 17 september  2019. Aanmelden is niet verplicht, maar als u het kenbaar wilt maken bij bedrijvenloket@beesel.nl zorgen wij dat er voldoende koffie/thee klaar staat.

De aanpak van de toekomstbestendige centra in de gemeente Beesel wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg.