Onderhoudswerkzaamheden Burgemeester Janssenstraat

maandag 19 augustus 2019

Jaarlijks voert de gemeente diverse onderhoudswerkzaamheden uit aan haar wegen. In opdracht van de gemeente start wegenbouwbedrijf Asfaltbouw op 26 augustus met het verbeteren van de Burgemeester Janssenstraat. De zijkanten worden verstevigd met grastegels en de rijbaan wordt voorzien van nieuwe asfaltlagen. De werkzaamheden duren tot 18 oktober.

Verkeer

Het werkvak loopt vanaf de komgrens in Beesel tot aan de kruising Rookhuizen-Bakhoeverweg. Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren wordt het werkvak geheel afgesloten voor al het verkeer, behoudens bestemmingsverkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid. Dit staat met bebording aangegeven. Het fietspad blijft in gebruik.

Veiligheid

Gedurende de werkzaamheden gelden er maatregelen voor de veiligheid van wegwerker én weggebruiker. Hierover krijgt u ter plekke door medewerkers aanwijzingen en de maatregelen staan aangeven met bebording en afzettingen. Houdt u zich s.v.p. aan de regels! Overlast en verkeershinder zijn onvermijdelijk bij de uitvoering, wij proberen dit tot een minimum te beperken en vragen hiervoor uw begrip.

Informatie

  • Politie, brandweer, ambulancedienst en busdiensten zijn op de hoogte van de werkzaamheden
  • De aannemer informeert de bedrijven, direct aanwonenden en belanghebbenden over de werkzaamheden en maakt afspraken over de bereikbaarheid
  • Voor detailinformatie over de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder van firma Asfaltbouw, dhr. J. Rutten, bereikbaar op 06-51568036 of de toezichthouder van de gemeente Beesel, dhr. O. Heijne, bereikbaar op 06-53759669. Voor overige vragen kunt u terecht bij dhr. E. Hunnekens, projectleider van gemeente Beesel.