Hitteplan van kracht? Zet uw container vóór 06.00 uur aan de straat

maandag 19 augustus 2019

In de zomermaanden kan het behoorlijk warm zijn. Uit klimaatstudies blijkt dat de temperaturen de komende jaren zullen stijgen. Hittegolven zullen waarschijnlijk vaker voorkomen.

Sommige mensen ervaren hitte als een welkome uitnodiging voor terras- of strandbezoek, voor anderen kan aanhoudende hitte juist een bedreiging zijn voor de gezondheid. Wanneer de hitte een bedreiging vormt voor de gezondheid, activeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het Nationaal Hitteplan. Dit gebeurt wanneer er sprake is van hoge temperaturen, een hoge luchtvochtigheid en sterke zonkracht. Hiermee informeert men kwetsbare groepen zoals ouderen dat er aanhoudende hitte voorspeld is. Zo kunnen zij tijdig maatregelen nemen om overlast te verminderen of te voorkomen.

Hitteplan = start inzameling rest- en GFT-afval 06.00 uur

Zware lichamelijke werkinspanning bij extreme hitte kan leiden tot een ongezonde werksituatie en bedreigend zijn voor de gezondheid. Daarom komen we de beladers en chauffeurs van de huis-aan-huisinzameling van het rest- en GFT-afval in deze extreme omstandigheden tegemoet. Wanneer het hitteplan geldt in Limburg, vervroegen we het ophalen van het afval. Wanneer het Nationaal Hitteplan níet meer van kracht is, geldt de normale starttijd - 7.30 uur - voor de inzamelin

Bij activering van het Nationaal Hitteplan door het RIVM start de inzameling om 06.00 uur. Zet uw afval dan tijdig, dus vóór 06.00 uur aan de straat.

Hoe informeren wij u?

Het RIVM en KNMI stellen gezamenlijk een persbericht op over de activering van het Nationaal Hitteplan. Dit bericht wordt vervolgens via de gebruikelijke media als radio, TV, website en social media verspreid. Ook de gemeente Beesel zal u via social media en de website op de hoogte brengen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via de mail info@beesel.nl of telefonisch via 077– 474 92 92.