Noord- en Midden Limburg samen aan de slag voor Regionale Energiestrategie

dinsdag 16 juli 2019

De 15 gemeenten in Noord- en Midden Limburg* bundelen hun krachten om samen met Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de uitdagingen uit het Voorstel Nationaal Klimaatakkoord aan te gaan. De partijen geven de komende periode hun akkoord op de startnotitie. Daarin spreken ze af intensief samen te werken om als regio te verduurzamen. De startnotitie loopt vooruit op de formele ondertekening van het Klimaatakkoord. Gezien de omvang van de opgave wil de regio Noord- en Midden Limburg voortvarend aan de slag.

De regio aan zet

“We moeten als regio aan de slag. We kunnen het voor volgende generaties, en mogelijk al voor onze eigen kinderen, niet verantwoorden om nu niets te doen. We willen niet afwachten en bekijken hoe de toekomst zich ontwikkelt als we niets doen. De startnotitie is een belangrijke eerste stap om een bijdrage te leveren aan de opgave die we samen hebben.”, zegt Thijs Kuipers, voorzitter Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg. In de startnotitie leggen de partijen vast hoe zij met elkaar gaan samenwerken om tot een gedragen Regionale Energiestrategie voor Noord- en Midden Limburg te komen en welke stappen hiervoor nodig zijn. Na het vaststellen van de startnotitie is de volgende stap het vaststellen van de  uitgangspunten met de belangrijkste stakeholders en de 15 gemeenteraden. Een belangrijk uitgangspunt is dat de regio de opgave samen met de omgeving wil oppakken en dat de winst zoveel mogelijk terug kan vloeien naar de gemeenschap.

Regionale Energiestrategie

Nederland is opgedeeld in 30 regio’s die de afspraken uit het voorstel Klimaatakkoord gaan vertalen in passende maatregelen door samen met provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en inwoners een Regionale Energiestrategie op te stellen. Een Regionale Energiestrategie beschrijft welke energiedoelstellingen de regio wil bereiken en op welke termijn. Het geeft inzicht in de mogelijkheden die er binnen de regio zijn voor energiebesparing, het opwekken van duurzame energie, warmte vraag en aanbod en de afstemming hiervan door middel van opslag en infrastructuur.

Nationale Klimaatakkoord

Nederland heeft een grote uitdaging op het gebied van de energietransitie. Dit jaar wordt naar verwachting het nationale Klimaatakkoord ondertekend waarin staat dat Nederland in 2030 49% C02 moet reduceren. De regio Noord- en Midden Limburg ziet hierin voor haar een belangrijke rol en wil haar verantwoordelijkheid nemen door samen met haar partners een Regionale Energiestrategie op te stellen en bij te dragen aan CO2-reductie.

*Gemeenten Noord- en Midden Limburg: Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Venlo, Peel en Maas, Beesel, Leudal, Weert, Nederweert, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Echt-Susteren.