Vacature nieuwe burgemeester opengesteld

maandag 15 juli 2019

Ben jij of ken jij degene die gaat meewerken als burgemeester van Beesel? Ben jij de aanjager die we zoeken? Solliciteer dan. De vacature staat open tot 1 september.

Op 8 juli 2019 heeft Gouverneur Theo Bovens, tijdens een extra raadsvergadering, de profielschets voor onze nieuwe burgemeester ontvangen. Hierin staat wat we in Beesel van onze burgemeester verwachten. Dit zijn naast de gebruikelijke competenties onder andere aanjager, verbinder, financieel onderlegd, benaderbaar en toegankelijk.
De Gouverneur start hiermee de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester. Deze functie is vacant, omdat Petra Dassen burgemeester is geworden in Kerkrade. Sinds 11 juni 2019 is Wil Rutten waarnemend burgemeester van onze gemeente.

Vertrouwenscommissie

De profielschets is opgesteld door de vertrouwenscommissie. Hierin zijn alle politieke partijen vertegenwoordigd, aangevuld met een vertegenwoordiging uit het college en de gemeentesecretaris. De commissie wordt ondersteund door de griffier.

Via een rondgang door de gemeente, de aanwezigheid op de weekmarkt en het betrekken van leerlingen op scholen, kregen inwoners - van jong tot oud - de gelegenheid om mee te denken.
Tijdens deze gesprekken, ongeveer 500, heeft de vertrouwenscommissie waardevolle informatie opgehaald die zij heeft vertaald in de profielschets.

Vervolg

Nu de profielschets in handen is van de Gouverneur gaat de volgende fase in van de procedure om te komen tot een nieuwe burgemeester. De vacature is op 15 juli 2019 in de Staatscourant geplaatst. De reactietermijn is zes weken. Een week na 26 augustus maakt de Gouverneur het aantal sollicitaties bekend, om hoeveel mannen en vrouwen het gaat en ontvangen we een globale duiding van de achtergronden.
Daarna spreekt de gouverneur de belangstellenden. Vervolgens is de vertrouwenscommissie aan zet. Deze krijgt inzage in alle sollicitaties, voert gesprekken met kandidaten en geeft advies aan de gemeenteraad. De gehele gemeenteraad beslist vervolgens welke kandidaat voor benoeming wordt voorgedragen.

Benoeming

De benoeming gebeurt door de Kroon: de koning en de verantwoordelijke minister. In dit geval is dat de minister van Binnenlandse Zaken. Burgemeesters worden benoemd bij Koninklijk Besluit voor een periode van 6 jaar. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester in februari benoemd wordt.

Omslag profielschets Beesel daagt je uit!