Buitengewone raadsvergadering 8 juli

maandag 1 juli 2019

Agenda van de buitengewone vergadering van de raad van de gemeente Beesel op maandag,8 juli 2019 om 20:30 uur in de vergaderzaal van Woongoed 2-Duizend, Pastoor Vranckenlaan 4 te Reuver.

Voorzitter: dhr. H. van Tegelen, plv. voorzitter van de gemeenteraad van Beesel
Griffier:  drs. E. Apeldoorn-Feijts

  1. Opening;
  2. Definitieve vaststelling van de agenda;
  3. Toelichten en vaststellen van de profielschets;
  4. Aanbieding van de profielschets aan de Commissaris van de Koning in Limburg;
  5. Sluiting.

Aansluitend volgt een nazit in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein te Reuver.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Spreekrecht:

Het spreekrecht houdt in dat u voorafgaand aan de behandeling van een geagendeerd onderwerp in de vergadering in de gelegenheid wordt gesteld om het woord te voeren over dit onderwerp.

Aanmelden:

Diegenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen dit tenminste een dag voor de datum van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter of de griffier van de gemeenteraad kenbaar te maken.
Dit kan telefonisch via 077 474 9292 of per mail naar griffie@beesel.nl

U heeft maximaal 5 minuten spreektijd.