Maakt u zich zorgen over iemand, bel gerust.

maandag 24 juni 2019

Graag willen we aan jullie voorstellen Rik Korsten en Debbie Schmets. Wellicht kennen jullie hen al als medewerker ggz (Vincent van Gogh) of maatschappelijk werker (Synthese).

Rik en Debbie zijn uw lokale contactpersonen met wie u contact kunt opnemen, als u zich zorgen maakt over iemand, die zelf geen hulp vraagt, maar eigenlijk wel hulp nodig heeft. Het gaat vaak om een persoon die geïsoleerd leeft en kampt met uiteenlopende problemen, zoals schulden, verwaarlozing, vervuiling, ziekte, alcohol en drugsgebruik, eenzaamheid en meer.

Gewoon samen, zorgen voor elkaar

Iedereen die zich zorgen maakt over een ander, kan bij Rik en Debbie aankloppen. Een familielid, kennis of buurvrouw, dat maakt niet uit. Het is fijn als mensen oog hebben voor elkaar. Ook professionals zoals een politieagent, woningbeheerder of jongerenwerker kunnen met Rik en Debbie contact opnemen.

U kunt uiteraard eerst zelf proberen contact te leggen met de persoon waar u zich zorgen over maakt. Lukt dat niet of heeft het gesprek uw zorgen niet weggenomen? Bel of mail met Rik en Debbie. Dit mag ook anoniem. Zij doen er alles aan om met de betreffende persoon en/of zijn of haar omgeving in contact te komen en te onderzoeken of er ondersteuning nodig is.

Voorbeelden

We zullen u de komende periode meenemen in voorbeelden van signalen uit de praktijk, waarbij u kunt denken: ‘’Dat is mij ook opgevallen en dat wil ik graag melden’’. Zoals buren die u al opvallend lang niet gezien hebt, rolluiken die gesloten blijven of overvolle brievenbussen.
Dus volg deze rubriek in de krantjes en op sociale media. Samen kunnen we hierdoor al vroeg signaleren als burgers ondersteuning of zorg nodig hebben.

Contactgegevens lokale contactpersonen

Rik en Debbie zijn telefonisch en per email bereikbaar.
Rik Korsten:   0624356995 / rkorsten@vvgi.nl
Debbie Schmets:  0640590022 / D.Schmets@synthese.nl

foto van Rik Korsten en Debbie Schmets

Rik Korsten en Debbie Schmets (lokale contactpersonen)