Dorpsconferentie ‘Toekomstbestendige centra gemeente Beesel'

maandag 24 juni 2019

Voor de gemeente Beesel zijn leefbaarheid en levendigheid van de kernen Beesel, Offenbeek en Reuver van groot belang. Echter de aantrekkelijkheid van de centra staat onder druk, onder andere door leegstaande winkelpanden. Daarom heeft de gemeenteraad eind 2018 een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een beleidsvisie; een visie om alle centra toekomstbestendig te maken en een schetsontwerp voor het centrum van Reuver. Op dinsdag 2 juli van 19.00 tot 21.00 uur vindt in De Schakel (Broeklaan 2, Reuver) de tweede dorpsconferentie plaats. De gemeente Beesel heet geïnteresseerden van harte welkom bij deze tweede dorpsconferentie aanwezig te zijn.

Tijdens de eerste dorpsconferentie gingen de aanwezigen in gesprek over het karakter en de identiteit van de centra, de opgaven die er liggen en wensen en ideeën om bij te dragen aan levendige en leefbare centra. In deze tweede bijeenkomst worden deze ideeën vertaald naar een uitvoeringsprogramma.

“Levendige en leefbare dorpskernen maken we samen”, aldus wethouder Debbie Heesakkers. “We kunnen als gemeente het Raadshuisplein opnieuw mooi inrichten, maar met initiatieven van vastgoedeigenaren, ondernemers en bewoners komen deze centra pas echt tot leven.”

Na de plenaire aftrap is er volop ruimte om mee te denken en te doen tijdens de verschillende sessies die avond; iedere dorpskern kent namelijk zijn eigen kansen en uitdagingen en dus zijn eigen uitvoeringsprogramma. De avond wordt afgesloten met een plenaire terugkoppeling en blik op het vervolgtraject.

Lopende initiatieven

Parallel aan deze visieontwikkeling loopt in de drie kernen een aantal initiatieven. Denk aan de visie ‘Bliej in Beesel Drakedörp’ en de ontwikkeling van een toekomstvisie voor Offenbeek. Het traject in Reuver is recent opgestart. In al deze trajecten komen leefbaarheid, levendigheid, het belang van een goed voorzieningenpakket en de zorgen over leegstand terug. De beleidsvisie ‘Toekomstbestendige centra gemeente Beesel’ zorgt voor samenhang en een lange termijn aanpak.

Kopgroep

Vooruitlopend op de beleidsvisie was al een groep actief betrokken bij het opstellen van het plan van aanpak. Deze groep is omgevormd tot de kopgroep en bestaat uit vertegenwoordigers vanuit ondernemers, vastgoedeigenaren, de drie kernoverleggen, Koninklijke Horeca Nederland, MKB Limburg, de centrummanager en de gemeente. De kopgroep staat onder begeleiding van Seinpost/ZKA/Kragten, die ook de beleidsvisie opstelt.

Input voor visie toekomstbestendige centra

De resultaten van de eerste dorpsconferentie zijn input voor een tweede dorpsconferentie op 2 juli 2019 en worden tijdens de bijeenkomst gepresenteerd. Naar verwachting is de visie eind 2019 gereed en vindt besluitvorming in de gemeenteraad plaats. Daarmee kan, naar verwachting, in 2020 het uitvoeringsprogramma starten.

De aanpak van de toekomstbestendige centra in de gemeente Beesel wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg.

Bijlage: Identiteit-ambitie-programma per kern (nav eerste dorpsconferentie). (PDF, 546.3 kB)