Waardevolle inbreng voor schetsontwerp centrum Reuver

vrijdag 21 juni 2019

Welke keuzes zijn nodig om het centrum van Reuver levendig te maken en te houden? Wat zijn de consequenties? Hoe pakken we de leegstand aan? Welke kwaliteiten en kansen liggen er voor de verschillende deelgebieden in het centrum en wat zijn de gevolgen voor de inrichting (verkeersroulatie, parkeren en dergelijke) van de openbare ruimte voor het centrum? Hierover gingen bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren uit het centrum van Reuver woensdag 19 juni 2019 met elkaar in gesprek. Met als resultaat: waardevolle inbreng die op 2 juli een plek krijgt tijdens de tweede dorpsconferentie in De Schakel in Reuver. Aanvang 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

De bijeenkomst woensdagavond 19 juni in The Rock Station in Reuver kende een fraaie opkomst van bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren uit het centrum van Reuver. Zij werden meegenomen in de resultaten van de bezoekersenquête: Wat vinden de bezoekers van het Reuverse centrum qua bereikbaarheid, aanbod aan voorzieningen en groen? Waar komen ze vandaan? Komen ze met de fiets, met de auto of anders? Waar geven ze het geld aan uit? Wat missen ze het meest qua winkels? De antwoorden op deze vragen geven mede richting aan de invulling van panden en de inrichting van de openbare ruimte in het toekomstige Reuverse centrum. Ook de input uit de eerste dorpsconferentie op 16 mei, de schouw door de Kopgroep Toekomstbestendige Centra en de inzichten die de centrummanager verzamelde in zijn gesprekken met ondernemers en vastgoedeigenaren, worden daarbij meegenomen.

Waardevolle suggesties en stof tot nadenken

Als voorzet voor het gesprek had Seinpost/ Kragten/ZKA het centrum van Reuver ingedeeld in verschillende deelgebieden: het ‘marktplein’ (het Raadhuisplein), de ‘Dorpsstraat’ (Rijksweg) het Stationsplein, de winkelpassage, het kerkplein, het voorhof bij de kloostertuin én de kloostertuin zelf. Met sfeerbeelden en impressies vanuit andere plaatsen, werden de kansen voor het centrum van Reuver inzichtelijk gemaakt. Een aantal kleinere groepen van ondernemers, bewoners en ambtenaren ging hier actief mee aan de slag.

Duidelijk is dat Reuver keuzen moet maken om het centrum toekomstbestendig te maken. Diverse vragen en waardevolle suggesties volgden: Is het centrum van Reuver een functioneel (boodschappen)centrum? Zet meer in op beleving met ruimte voor groen. We mogen trots zijn op de identiteit van Reuver en moeten de kwaliteiten binnen de deelgebieden veel beter benutten! Waar zien we kansen voor terrassen? Ook onderwerpen als verkeer en parkeren leefden volop: waarbij de één autoluw wenste en ander juist autovrij. Hoe zou het Raadhuisplein eruit zien zonder ‘al dat blik’? En wat als de Rijksweg niet langer als ‘racebaan’ wordt gebruikt, maar juist een soort ‘dorpsstraat’? En wanneer we die lege panden niet meer kunnen vullen met winkels, zien we dan kansen voor meer wonen in het centrum?

De sessie maakte duidelijk dat er nog tal van uitdagingen en spanningsvelden voorliggen. En dat er verschillende belangen goed tegen elkaar afgewogen moeten worden. “Ook werd duidelijk dat er een aantal mooie bouwstenen is waarmee we voort kunnen bouwen”,  aldus wethouder Debbie Heesakkers. Denk aan gratis parkeren nabij de winkels of de verschillende mooie horecabedrijven in het centrum. Ook het station en de kloostertuin worden als positief genoemd voor zo’n kleine kern.
“Deze bouwstenen mogen we nog beter  benutten of verbindingen leggen, om onze eigen inwoners maar ook toeristen uit te nodigen het centrum te (blijven) bezoeken.”

Nieuwsgierig naar het vervolg? Kom dan 2 juli naar de tweede dorpsconferentie

Dinsdag 2 juli vindt de tweede dorpsconferentie Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel plaats in De Schakel in Reuver van 19.00 tot 21.00 uur. Tijdens deze dorpsconferentie komen alle drie de centra, Offenbeek, Beesel en Reuver, aan bod. Iedere dorpskern kent namelijk zijn eigen kansen en uitdagingen en zijn eigen uitvoeringsprogramma en voor Reuver ook nog een schetsontwerp voor het centrum. Iedereen is van harte welkom. Meer informatie volgt.

Levendige en leefbare dorpskernen maken we met elkaar

Voor de gemeente Beesel zijn leefbaarheid en levendigheid van de kernen Beesel, Offenbeek en Reuver van groot belang. Echter, de aantrekkelijkheid van de centra staat onder druk, onder andere door leegstaande winkelpanden en veranderend koopgedrag van de consument. Iedere dorpskern kent zijn eigen structuur en kent dus zijn eigen kansen en uitdagingen. Dat vergt een uitvoeringsprogramma op maat om de drie centra toekomstbestendig te maken en te houden. Daarom ontwikkelt de gemeente, samen met betrokkenen, een visie om alle centra toekomstbestendig te maken. Ook wordt een schetsontwerp voor het centrum van Reuver opgesteld. Dat doet de gemeente, met ondersteuning van Seinpost/ Kragten/ ZKA samen met ondernemers (van detailhandel, horeca, dienstverleners tot marktkooplieden), vastgoedeigenaren, inwoners, kernoverleggen, verenigingen en de centrummanager. “Levendige en leefbare dorpskernen maken we met elkaar. Met initiatieven van bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren komen deze centra pas echt tot leven,” aldus wethouder Debbie Heesakkers.

Kaart Reuver centrum deelgebieden (PDF, 1.6 MB)