Ontwerp Projectplan Waterwet Beesel

dinsdag 11 juni 2019

Voor dijkversterking Beesel komt het Ontwerp Projectplan Waterwet met een aantal ontwerpvergunningen vanaf 20 juni t/m 31 juli ter inzage te liggen. Tijdens de ter inzageperiode kunt u formeel op de stukken reageren met een zienswijze.

De periode van de ter inzagelegging valt grotendeels in de zomervakantie. Daarom heeft het waterschap ervoor gekozen om het Ontwerp Projectplan Waterwet eerder, vanaf 12 juni, online op hun website te plaatsen. Let wel, een zienswijze kan alleen ingediend worden in de ter inzageperiode van 20 juni t/m 31 juli.

Daarnaast vinden er twee inloopbijeenkomsten plaats op dinsdag 25 juni en maandag 22 juli, beiden vanaf 19.00 uur in De Bongerd. Volgende week leest u hier meer over op onze website en op de gemeentepagina in de Via Limburg.