Buitengewone raadsvergadering 24 mei

maandag 20 mei 2019

Agenda van de buitengewone vergadering van de raad van de gemeente Beesel op 24 mei 2019 om 15:00 uur in de vergaderzaal van Woongoed 2-Duizend aan de Pastoor Vranckenlaan 4 te Reuver


Voorzitter: dr. P. Dassen-Housen
Griffier:  drs. E. Apeldoorn-Feijts

  1. Opening door burgemeester Dassen;
  2. Overdracht voorzittershamer aan plaatsvervangend voorzitter, dhr. J.E.F. van Tegelen;
  3. Toespraak door loco burgemeester, dhr. B. Jacobs;
  4. Toespraak door burgemeester A. Scholten, gemeente Venlo;
  5. Toespraak door de gezamenlijke raadsfracties CDA, VLP, Beeselse Lijst en Samen Verder;
  6. Woord van afscheid door burgemeester Dassen en overdracht ambtsketen aan plaatsvervangend voorzitter, dhr. J.E.F. van Tegelen;
  7. Slotwoord door de plaatsvervangend voorzitter, dhr. J.E.F. van Tegelen;
  8. Sluiting.