Beesel en Brüggen, Europa in het klein

vrijdag 10 mei 2019

Frans Pollux stookte het publiek al een beetje op. ‘Kump good’ zou de Beeselse delegatie na hun eerste, verkennende bezoek aan Brüggen gezegd hebben. En iedere Limburger weet wat dat betekent; dat schuiven we lekker op de lange baan. Dat er nu dus zo’n grote groep belangstellenden tussen De Witte Stein en de grens verzameld was om daadwerkelijk het tekenen van het strategisch partnerschap bij te wonen, lag helemaal aan de Duitsers. Die zijn tenslotte pünktlich genoeg om zich aan hun afspraak te houden. Het geplaag van Pollux zette de toon voor een ontspannen en humoristisch, maar evengoed historisch moment.


Geen grenzen, wél kansen
Burgemeester Frank Gellen van Brüggen vindt het logisch om juist met zijn buurgemeente een partnerschap aan te gaan. “Vaak hebben gemeenten banden met gemeentes ver weg. Wij kunnen veel meer voor elkaar betekenen doordat we op amper 11 kilometer van elkaar verwijderd liggen.” Petra Dassen, burgemeester van Beesel: “We willen niet langer in grenzen, maar in kansen denken. We willen dat mensen gaan ervaren dat ze buren zijn, dat ze iets voor elkaar kunnen betekenen. Die gedachte, dat is het hart van Europa.”


Europa in het klein
Gouverneur Theo Bovens onderschrijft dit. “Grensoverschrijdend samenwerken zoals hier tussen Beesel en Brüggen gebeurt, is Europa in het klein. Het echte Europa zit in de hoofden én de harten van de mensen. ”Raymond Knops, staatsecretaris van Binnenlandse Zaken, voegt hier aan toe dat de grensregio’s het hart van Europa zijn. “Hier kan concreet en praktisch worden samengewerkt. Hier kunnen we echte uitwisseling stimuleren zodat de jonge generaties elkaar beter leren kennen. En wie elkaar kent, werkt gemakkelijk samen.”


On-sexy maar betekenisvol
Terwijl Musikverein Cäcilia uit Brüggen de Europa Hymne speelt tekenen de beide burgemeesters het strategisch partnerschap tussen hun gemeentes. Hiermee geven ze aan dat ze structureel gaan samenwerken op het gebied van onder andere cultuur, evenementen, onderwijs, economie, duurzaamheid, verkeer en recreatie. Samen onthulden ze een bord met het gezamenlijk logo en een korte uitleg over het strategisch partnerschap. Het loslaten van witte vredesduiven gaf het partnerschap symbolisch betekenis. Burgemeester Gellen: “Zo’n partnerschap is misschien on-sexy, het is echter wél betekenisvol. Wat ons vroeger scheidde, hebben we hiermee doorbroken.”


Stem en verdedig wat is opgebouwd
Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales van NordRhein Westfalen genoot van de goede, ontspannen sfeer. “Wij steunen dit initiatief van harte. Hier wordt aan iets moois gebouwd.” Hij maakte van de gelegenheid gebruik om iedereen op te roepen om vooral voor het Europees Parlement te gaan stemmen. “Verdedig wat we in al die jaren samen hebben opgebouwd. Dat zijn we verplicht aan de vorige generaties.”


Een goed begin
Burgemeester Dassen was blij met de goed verlopen avond. “We hebben hier lang naartoe gewerkt. Het is zo mooi om te zien dat er al allerlei mooie dingen gebeuren. Dat verenigingen elkaar vinden. We juichen alle initiatieven die uit de gemeenschap komen toe. Dit was een ontspannen begin, een goed begin. Dit partnerschap is een goede basis om op verder te bouwen.”


Van een bruiloft komt een bruiloft
Werd de ondertekening van het partnerschap al gekscherend een huwelijk genoemd, aan het eind van de ceremonie kwam het tot een echt huwelijksaanzoek. Helmut Stoffers, plaatsvervangend burgemeester van Brüggen vroeg zijn Beeselse liefde Annie op het podium ten huwelijk. Ruim 50 jaar geleden leerde hij haar kennen toen hij op zijn Kreidler Florett naar de kermis in Swalmen ging. En hoewel de ouders van Annie de verkering met ‘dae Pruus’ verboden, vlamde het liefdesvuur 32 jaar later weer in alle hevigheid op. De ondertekening van het partnerschap was voor Helmut hét moment om Annie te vragen voor hun eigen grensoverschrijdend huwelijk. Beide burgemeesters hebben al toegezegd hierbij getuige te zijn. Van een bruiloft komt een bruiloft.