Een nieuwe bomenverordening

maandag 6 mei 2019

Gemeente Beesel vindt een gezonde, groene leefomgeving belangrijk. Bomen maken hier een essentieel onderdeel van uit. We streven naar een regelgeving waarin waardevolle bomen worden beschermd en er meer vrijheid en minder regelgeving voor bewoners bestaat. Hiervoor heeft de gemeente de bestaande bomenverordening geactualiseerd.

De regelgeving rondom de bescherming en velling van bomen bestaat nu uit de volgende stukken:

  • Lijst Beschermde houtopstanden 2019, waarin de beschermwaardige houtopstanden in de gemeente zijn opgenomen.
  • Beleidsregel bescherming en velling houtopstanden 2019, waarin is opgenomen hoe de voorgenomen velling wordt beoordeeld en hoe de Lijst beschermde houtopstanden geactualiseerd moet worden.
  • De Bomenverordening 2019, waarin het juridische kader rond de bescherming en velling van houtopstanden is opgenomen.

In de Bomenverordening 2019 zijn twee niveaus van bescherming opgenomen:
De houtopstanden die op de Lijst Beschermde houtopstanden staan, vallen onder een zwaarder beschermingsregime (artikel 3 en 4). Alle gemeentelijke bomen met een diameter van 40 cm of groter dan 1 meter hoogte vallen onder een lichter beschermingsregime (artikel 5 en 6), vanuit de gedachte dat gemeentelijke bomen "gemeengoed" zijn. Houtopstanden van particulieren kunnen juist vaker zonder vergunning worden geveld, zodat er voor bewoners meer vrijheid en minder regelgeving is.
De gemeentelijke bomenverordening geldt binnen de grenzen van de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom in tuinen en erven, voor rijen met minder dan 20 bomen en voor houtopstanden kleiner dan 10 are.
U kunt deze stukken vinden op deze webste onder Afval en Milieu.

Lijst Beschermde houtopstanden 2019

De gemeente heeft de Lijst Beschermde houtopstanden opgesteld. De bomen op deze lijst zijn extra waardevol en willen we voor een lange periode behouden. Dit kunnen houtopstanden zijn in gemeentelijk of particulier bezit.
Er zijn drie verschillende categorie├źn opgenomen in de Lijst Beschermde houtopstanden:

  • Monumentale houtopstanden, de bomen die voldoen aan de criteria van de Bomenstichting om als monumentaal te aangemerkt te kunnen worden. Deze bomen zijn in ieder geval 80 jaar of ouder.
  • Waardevolle bomen; door het college aangewezen bomen die worden geplant met het perspectief tot volwassendom uit te groeien en een symbolische functie hebben, zoals een herdenkingsboom of een buurtboom.
  • Gemeentelijke structuren; de structuren die door de gemeente al eerder waren aangewezen als onderdeel van de gemeentelijke bomenstructuur.

Kent u nog een waardevolle boom?

Deze Lijst Beschermde houtopstanden is tot stand gekomen door een uitgebreide gemeentelijke inventarisatie. Maar het zou kunnen zijn dat de lijst toch niet volledig is. Daarom is in het planproces opgenomen dat de Lijst over een jaar kan worden aangepast en aangevuld. We vragen ook onze bewoners om mee te denken over mogelijke aanvullingen / correcties van de Lijst. Mocht u een boom missen in de Lijst Beschermde houtopstanden, dan horen wij dat graag!
U kunt uw suggestie sturen naar jeanette.haverkort@beesel.nl. Geef daarbij zoveel mogelijk informatie over de boom, met minimaal de locatie en een foto van de betreffende boom / bomen. Wij zullen de houtopstand(en) bezoeken en beoordelen. Uiteindelijk beslist het college of de boom/bomen op de Lijst worden opgenomen.