Dorpsconferentie 'Toekomstbestendige centra'

dinsdag 23 april 2019

Donderdag 16 mei 2019 in De Paerssjtal

Voor de gemeente Beesel zijn leefbaarheid en levendigheid van de kernen Beesel, Offenbeek en Reuver van groot belang. Echter, door de leegstaande winkelpanden staat de aantrekkelijkheid van de centra onder druk. Daarom heeft de gemeenteraad eind 2018 een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een beleidsvisie: een visie om alle centra toekomstbestendig te maken en een schetsontwerp voor het centrum van Reuver. Daartoe is onder andere een zogenaamde kopgroep gestart en vindt op donderdag 16 mei van 19.00 tot 21.00 uur in De Paerssjtal (Keulseweg 103, Reuver) de eerste dorpsconferentie plaats. De gemeente Beesel heet geïnteresseerden van harte welkom bij deze eerste dorpsconferentie.

“Levendige en leefbare centra zijn een gezamenlijke opgave. Samen met ondernemers,  vastgoedeigenaren, kernoverleggen, inwoners, verenigingen en de centrummanager gaan we dit jaar aan de slag”, aldus wethouder Debbie Heesakkers. Het officiële startsein van het project was op 18 maart waarbij gedeputeerde Teunissen het subsidiebedrag vanuit de provincie bekend maakte tijdens zijn bezoek aan de gemeente Beesel.

Tijdens de dorpsconferentie gaan de aanwezigen in gesprek over het karakter en de identiteit van de centra, de opgaven die er liggen en wensen en ideeën om bij te dragen aan levendige en leefbare centra. Na de plenaire aftrap is er volop ruimte om mee te denken en te doen tijdens de verschillende sessies die avond; iedere dorpskern kent namelijk zijn eigen kansen en ook uitdagingen. De avond wordt afgesloten met een plenaire terugkoppeling en blik op het vervolgtraject.

Lopende initiatieven

Parallel aan deze visieontwikkeling loopt in de drie kernen een aantal initiatieven. Denk aan de visie ‘Bliej in Beesel Drakedörp’ en de ontwikkeling van een toekomstvisie voor Offenbeek. Het traject in Reuver is recent opgestart. In al deze trajecten komen leefbaarheid, levendigheid, het belang van een goed voorzieningenpakket en de zorgen over leegstand terug. De beleidsvisie ‘Toekomstbestendige centra’ zorgt voor samenhang en een lange termijn aanpak.

Kopgroep

De kopgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit ondernemers, vastgoedeigenaren de drie kernoverleggen, Koninklijke Horeca Nederland, MKB Limburg, de centrummanager en de gemeente. De kopgroep staat onder begeleiding van Seinpost/ZKA/Kragten, die ook de beleidsvisie opstelt. Uit de eerste bijeenkomst van de kopgroep kwam de behoefte aan een overleg tussen vastgoedeigenaren naar voren. Dit is inmiddels opgepakt. Daarnaast heeft de kopgroep begin mei samen een schouw.

Input voor visie toekomstbestendige centra

De resultaten van de eerste dorpsconferentie zijn input voor een tweede dorpsconferentie op 2 juli 2019. Naar verwachting is de visie eind van 2019 gereed en vindt besluitvorming in de gemeenteraad plaats. Daarmee kan, naar verwachting, in 2020 het uitvoeringsprogramma starten.

De aanpak van de toekomstbestendige centra in de gemeente Beesel wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg