Koninklijke Onderscheiding voor Herbert van Leipsig

woensdag 27 maart 2019

Herbert van Leipsig met zijn onderscheiding en vrouw op de foto.

Afgelopen dinsdag 26 maart reikte mevrouw Dassen een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Herbert van Leipsig (1962). De uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van het Philharmonisch Gezelschap Reuver in café Ronckenstein te Reuver. De heer Van Leipsig werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Herbert van Leipsig is vanaf 1984 als vrijwilliger en als bestuurslid betrokken bij het Philharmonisch Gezelschap. Vanaf 1984 is hij actief geweest in diverse commissies; o.a. in de concert- en concourscommissie, de muziekcommissie en de sponsorcommissie. Van 1998 tot 2018 heeft hij diverse bestuursfuncties vervuld zoals resp. algemeen bestuurslid, secretaris en president.

Van 2005 tot 2009 was Herbert van Leipsig penningmeester van de Stichting Kernoverleg Reuver.
Hier heeft hij meegewerkt aan de totstandkoming van de overkapping op het kerkhof en heeft hij zich intensief beziggehouden met het realiseren van een mobiel podium.

Ook was Herbert van Leipsig van 1998 tot 2004 bestuurslid van Stichting Zwembad de Bercken. Zijn specifieke taak was met name gericht op het technische zaken zoals het jaarlijks actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan en het plannen, coördineren en bewaken van de uitvoering van grote investeringen.