Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap verkiezingen

maandag 25 februari 2019

Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan mag u voor beide verkiezingen stemmen en ontvangt u twee stempassen in een envelop.

Stempas

Op woensdag 20 maart kunt u uw stem(men) uitbrengen in ieder stemlokaal in onze gemeente. Hiervoor ontvangt u een of twee stempassen. De stempassen worden uiterlijk 6 maart 2019 bij u bezorgd, de kandidatenlijsten worden uiterlijk op 16 maart 2019 bij u bezorgd. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.

Stempas kwijt of beschadigd?

Als u geen stempas heeft ontvangen, of uw stempas bent verloren, kunt u op 2 manieren een vervangende stempas aanvragen. Als uw stempas ernstig beschadigd is dient  u een nieuwe stempas aan te vragen. Hoe kunt u een nieuwe stempas aanvragen?

 1. Schriftelijk:
  Het formulier moet uiterlijk 15 maart 2019 door het team Verkiezingen zijn ontvangen. De nieuwe stempas kan alleen worden toegezonden naar het officiële woonadres waar u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).
  Model J8 Verzoek vervangende stempas
 2. Mondeling:
  Aan de Klantenbalie kunt u tot uiterlijk 19 maart 2019 12.00 uur, met een geldig legitimatiebewijs, een vervangende stempas aanvragen

Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan is het belangrijk om te weten dat u met de “oude” stempas niet kunt stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Identiteitsbewijs verplicht

Neem bij het stemmen, naast uw stempas(sen) ook een identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op 20 maart 2019. Dit betekent dat u mag stemmen met een legitimatiebewijs dat geldig is tot 21 maart 2014 of elke latere datum. Als u zich niet kunt legitimeren op het stembureau mag u niet stemmen.
Brengt u een stem uit voor iemand anders? Dan bent u verplicht om ook het legitimatiebewijs te tonen van de volmachtgever!

Waar u kunt stemmen?

Op uw stempas staat het adres van het stembureau bij u in de buurt. U mag zelf kiezen in welk stembureau u uw stem uitbrengt binnen de gemeente Beesel. Hier vindt u een overzicht van alle lokaliteiten waar een stembureau is gevestigd:

Reuver  
Bösdael (Buurtkamer, gebouw Hortus) Meester Bosmanshof 84
Zalencentrum De Schakel Broeklaan 2
WoonGoed 2-Duizend Pastoor Vranckenlaan 4
Offenbeek  
De Paersstjal (zaal) Keulseweg 103
Basisschool De Triolier St. Annastraat 31
Beesel  
Herberg De Bongerd Markt 13
Basisschool ’t Spick Kerkstraat 12

De stemlokalen zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Mobiel stembureau

Het mobiele stembureau is deze verkiezing gevestigd naast het station. Het mobiele stembureau is geopend van 6.30 uur tot 10.30 uur en van 16.00 uur tot 19.00 uur.
Let op! Dit stembureau is niet rolstoeltoegankelijk.

In een andere gemeente stemmen

Wanneer u in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen dan in de gemeente Beesel, dan is dit mogelijk. In dat geval kunt u uw stempassen omzetten in een kiezerspas.
Hiervoor zijn twee mogelijkheden:

 • Schriftelijk: via een aanvraagformulier dat u vindt op de website tot uiterlijk 15 maart 2019.
 • Mondeling aan de Klantenbalie: in de gemeente waar u op 4 februari 2019 als kiezer geregistreerd stond. Ná ontvangst van de stempas en tot uiterlijk 19 maart 2019 om 12.00 uur.
  Neem uw stempas en uw geldige legitimatiebewijs mee.
 • U kunt géén nieuwe kiezerspas aanvragen als u de kiezerspas bent kwijtgeraakt. 

De nieuwe kieswet maakt het mogelijk dat u uw kiezerspas kan overdragen aan iemand anders die voor u gaat stemmen. U vult dan de achterkant van de kiezerspas in. Dit is de onderhandse volmacht.

Iemand anders uw stem laten uitbrengen

Als u zelf niet kunt gaan stemmen op 20 maart dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Er zijn twee manieren om iemand een volmacht te geven. De eerste is de onderhandse volmacht. De andere manier is de schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht.

Denk aan beide legitimatiebewijzen!
U kunt uw stempas zelf omzetten in een onderhandse volmacht. U kunt tot en met de dag van de stemming zelf een machtiging geven. Dit gaat als volgt:

 • Op de achterzijde van uw stempas vult u de naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen en zet uw handtekening.
 • U geeft een kopie van uw legitimatiebewijs (of het legitimatiebewijs zelf) mee aan de gemachtigde. Het legitimatiebewijs mag verlopen zijn tot 21 maart 2014 of een latere datum.
 • De gemachtigde kan iedereen zijn die in Beesel woont én ook een stempas heeft ontvangen.
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen
 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met de eigen stem. Ook de gemachtigde moet zich hierbij legitimeren.

Het is mogelijk een onderhandse volmacht in te trekken. De volmachtgever mag de volmacht intrekken totdat de gemachtigde heeft gestemd. Dit mag niet in het stembureau gedaan worden. De volmachtgever mag dan met zijn eigen stempas zijn stem uitbrengen.

Schriftelijke volmacht

Wat zijn de mogelijkheden?

Wilt u iemand machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen? Of hebt u geen legitimatiebewijs of is uw legitimatiebewijs langer verlopen dan 21 maart 2014? Of bent u op vakantie in het buitenland tijdens de verkiezing? Dan kunt u met een aanvraagformulier een volmacht bewijs aanvragen

Hoe vraag ik het aan?

 • Een schriftelijke volmacht vraagt u aan met het formulier model L8. Dit kan tot uiterlijk 15 maart 2019. U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen allebei een deel van dit formulier in.
 • Bij de aanvraag hoeft u geen (kopie van een) legitimatiebewijs te overleggen.
 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard.
Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een kopie van een legitimatiebewijs mee te sturen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkiezingen kunt u terecht bij de Klantenbalie of op de pagina Verkiezingen 2019 op deze website. Ook kunt u voor informatie terecht op www.waterschaplimburg.nl en www.limburg.nl

Belangrijke datums

Uiterlijk 6 maart Stempassen worden bij u thuis bezorgd
Uiterlijk 16 maart Kandidatenlijsten worden bij u thuis bezorgd
15 maart 2019 Laatste dag voor indienen aanvraag schriftelijk verzoek
voor volmacht,  kiezerspas en vervangende stempas
19 maart 2019 Tot 12.00 uur uiterlijke datum en tijdstip voor de
vervanging van een vermiste/verloren stempas
19 maart 2019

Tot 12.00 uur uiterlijke datum en tijdstip voor de mondelinge
aanvraag van een kiezerspas

20 maart 2019 Stemmen van 07.30 tot 21.00 uur in de stembureaus
20 maart 2019 Stemmen in het mobiel stembureau naast het station
Van 6.30 uur tot 10.30 uur
Van 16.00 uur tot 19.00 uur