Gemeente Beesel stelt centrummanager aan

donderdag 17 januari 2019

De leefbaarheid in de kernen van de gemeente Beesel is gebaat bij sterke centra. De drie dorpen hebben elk een centrum waar inwoners terecht kunnen voor hun dagelijkse boodschappen en ontspanning in de lokale horecagelegenheden. In Reuver zijn daarnaast diverse andere winkels gevestigd. Het is een uitdaging om een goed winkelaanbod te houden en waar mogelijk uit te bouwen en de aantrekkelijkheid van de centra voor bezoekers te borgen. Naar aanleiding van een raadsmotie stelt de gemeente een centrummanager aan.

Centrummanager

De centrummanager heeft tot taak om een goede samenwerking tussen ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren te stimuleren en te realiseren. Deze samenwerking is van belang om krachten te bundelen en gezamenlijk leegstand aan te pakken en de aantrekkelijkheid van het winkelgebied te verhogen. De centrumvisie die de gemeente parallel ontwikkelt maakt dat op korte termijn ook fysieke maatregelen zoals het verbeteren van looproutes of verlichting, gerealiseerd kunnen worden.

Samen aan de slag

Wethouder Debbie Heesakkers: “Mijn streven is bruisende centra in onze mooie gemeente. Dit raakt niet alleen activiteiten maar ook voorzieningen.  In 2019 gaan we aan de slag met ondernemers, bewoners, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden zodat er een visie komt die zo breed mogelijk gedragen wordt. Eind 2019 moet deze visie gereed zijn zodat we in 2020 daadwerkelijk samen aan de slag kunnen”.