Melding WvGGZ

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Dan kunt u een melding doen in het kader van de WvGGZ. Neem hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer 077 - 4749292 of stuur een e-mail naar info@beesel.nl. Is er acuut gevaar? Bel dan 112.

Wat gebeurt er met uw melding?

De gemeente beoordeelt of het om een melding gaat in het kader van de WvGGZ. Als dit het geval is stelt de gemeente een verkennend onderzoek in. Vervolgens beoordeelt de onderzoeks-medewerker of de betrokkene zichzelf of anderen daadwerkelijk ernstig nadeel dreigt toe te brengen, waarbij een psychiatrische aandoening een rol speelt. Als blijkt dat er hulp nodig is, probeert de medewerker altijd eerst vrijwillige hulp in te zetten. Alleen als het niet anders kan wordt verplichte zorg aangevraagd bij de officier van justitie. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene? Dan krijgt u binnen 14 dagen de uitkomst van het verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met het onderzoek kunt  u eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Bent u geen naast familielid bent van de betrokkene? Dan kunnen wij u niet over de uitkomst informeren.  

Wat betekent verplichte zorg voor de betrokkene?

Als er verplichte zorg wordt ingezet nemen andere mensen besluiten over de betrokkene. De betrokkene mag wel zijn wensen laten horen. Verplichte zorg kan in een instelling of thuis plaatsvinden.