Waarvoor kunt u bij Synthese terecht?

Algemeen Maatschappelijk Werk

Kosteloze ondersteuning bij verschillende vragen of problemen. Denk aan verlies en rouw, gezin en opvoeding, geld en werk, relatie en huwelijk, ruzie en geweld of zit je niet lekker in je vel. Dit doen we door individuele gesprekken te voeren of groepswerk.

Begeleiding Statushouders

Samen met vrijwilligers begeleiden van vluchtelingen/nieuwkomers die een status (een (tijdelijke) verblijfsvergunning) hebben gekregen en een woning hebben toegewezen gekregen. Zodat ze zo goed en makkelijk mogelijk kunnen deelnemen in onze gemeente.

Opbouwwerk

Het ondersteunen van inwoners of groepen bij het maken en uitvoeren van plannen om hun wijk, buurt of dorp mooier, veiliger, zorgzamer en leefbaarder te maken. Heeft u een idee of initiatief? Dan kunnen wij ondersteunen bij het verwezenlijken en het leggen van verbindingen in de gemeenschap.

Jongerenwerk

Gratis kortdurende (individuele) hulp aan jongeren vanaf twaalf jaar in de ontwikkeling naar volwassenheid en hulp aan mensen of organisaties die zich bezighouden met jongeren en jongerenthema’s. Denk aan een luisterend oor, omdat ze het thuis niet willen of kunnen bespreken. Contacten worden gelegd via scholen, verenigingen, op straat en online.

Klussendienst

Vrijwilligers bieden hulp aan ouderen, mensen met een beperking en nieuwkomers bij klein onderhoud aan de tuin, reparaties en kleine klusjes in huis.

Thuisadministratie

Deskundige vrijwilligers bieden kosteloos praktische ondersteuning aan bij (financiële) administratie. Denk aan samen de post ordeneren, een overzicht maken van inkomsten, uitgaven en schulden, het oplossen of voorkomen van schulden en informatie geven over regelingen en toeslagen.

Activiteitengroepen

Vrijwilligers bieden in de drie kernen van onze gemeente creatief- en kookgroepen aan voor ouderen.

Informatiepunt

Vrijwilligers zitten op maandagavond en woensdagochtend in de bibliotheek van Reuver. Hier kan iedereen gratis terecht met vragen over bijvoorbeeld zorg  welzijn, mantelzorg, financiën en inkomen, taal, jeugd, wonen, werken en vrijwilligerswerk, wijkzaken, digitale vragen en nog veel meer. 

Contact

Wilt u in contact komen met Synthese? Synthese is bereikbaar op telefoonnummer: 077 751 64 00 of per e-mail: teambeesel@synthese.nl. Zoekt u contact met een specifieke medewerker? Bekijk dan de contactgegevens van de medewerkers die werkzaam zijn in gemeente Beesel.

Ook is Synthese team Beesel actief op Facebook: @Synthes, Team Beesel (Deze link gaat naar een andere website)
Jongerenwerk is actief op Instagram: @jongerenwerk_beesel (Deze link gaat naar een andere website) en Tiktok: @jongerenwerk_beesel (Deze link gaat naar een andere website)