Zorgsignaal melden (Deze link gaat naar een andere website)

Soms kan het voorkomen dat de kwaliteit van de zorg niet goed is. Ook moet geld dat bedoeld is voor zorg besteed worden aan zorg. Meestal gaat dit goed, maar soms wordt er fraude gepleegd. Om er zeker van te zijn dat de juiste zorg op de juiste manier wordt geleverd, wil de gemeente het graag weten als er iets niet klopt. Ook als u alleen een vermoeden heeft dat er iets niet goed gaat, is het belangrijk dat u dit doorgeeft bij het meldpunt zorgsignalen (Deze link gaat naar een andere website).

Twijfelt u over de kwaliteit van de zorg of komt de zorgverlener onregelmatig of minder dan afgesproken? Misschien is er dan iets niet in orde. Het kan gaan om hulp die is ingekocht met een Persoonsgebonden Budget (PGB), maar ook om alle andere hulp van zorgverleners die een contract hebben met de gemeente.

Wie kan melden?

Iedereen kan terecht bij het meldpunt zorgsignalen (Deze link gaat naar een andere website). U hoeft dus niet zelf zorg te ontvangen, maar u kunt ook een melding doorgeven als het om de zorg van een familielid, buurman of kennis gaat.

Afhandeling

Uw melding wordt behandeld door een toezichthouder kwaliteit of rechtmatigheid van de gemeente. Een melding die geen betrekking heeft op de Wmo2015 of Jeugdwet wordt doorgestuurd naar bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of het Zorgkantoor. Zodra een melding wordt doorgestuurd is de organisatie die de melding ontvangt verantwoordelijk voor de afhandeling.

Over het vervolg van uw melding kunnen wij u niet berichten. Dat kan zo zijn vanwege de privacy van betrokkenen. Dat betekent niet dat er niets met uw melding gebeurt.

Telefoon e-mail of post

Wilt u uw melding liever niet digitaal doen? U kunt ook:

  • Telefonisch contact opnemen met de handhaving Sociaal Domein, bel 077 - 207 91 06
  • Een brief sturen naar: Gemeente Venlo Team Werk. T.a.v. handhaving Sociaal Domein Postbus 3388 5902 RJ Venlo