In juli 2023 is de nieuwe woonzorgvisie vastgesteld.

De woonzorgvisie geeft een beschrijving van de gemeentelijke ambities op 4 thema’s. De 4 thema's zijn:

  1. Bestaande bouw
  2. Nieuwbouw
  3. Wonen, Zorg en Welzijn
  4. Leefbaarheid

In de Woonzorgvisie is per thema uitgewerkt op wat de visie, ambities, doelstellingen, uitgangspunten en acties zijn voor de komende jaren.

Lees hier de Woonzorgvisie 2023 - 2033. (PDF, 3.8 MB)