Het doel van het afwegingskader (PDF, 40.8 kB) is het beoordelen van aanvragen op basis van criteria. Voor meer informatie zie ook de bijhorende toelichting (PDF, 385.0 kB). Hierin leest u onder meer binnen welke periode na de goedkeuring van een aanvraag de (ver)bouw gerealiseerd dient te worden. 

Wanneer is het afwegingskader van toepassing?

De gemeente past het afwegingskader toe bij (ver)bouwplannen waarbij woningen worden toegevoegd aan de bestaande woningvoorraad, welke niet rechtstreeks of via een binnenplanse vrijstelling zijn toegestaan in het bestemmingsplan.

Vragen?

Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer
077 – 474 92 92 of stuur een e-mail naar: info@beesel.nl t.a.v. Team Ruimtelijke Ordening.