Fraude melden

Denkt u dat iemand onterecht een uitkering krijgt en hierdoor fraude pleegt? Meld dit dan (anoniem) bij de sociale recherche Venlo. U kunt (anoniem) digitaal uw melding doen via het meldpunt uitkeringsfraude (Deze link gaat naar een andere website) op de website van de gemeente Venlo. U kunt ook een melding maken via telefoonnummer: 077 359 62 91 of door een e-mail te sturen naar: socialerecherche@venlo.nl.

Voorbeelden

We spreken van fraude als iemand opzettelijk verkeerde informatie geeft of informatie verzwijgt om een uitkering te krijgen of te houden. Bijvoorbeeld:

  • Niet opgeven van (extra) inkomsten uit bijvoorbeeld zwart werk
  • Verzwijgen van vermogen (ook vermogen in het buitenland)
  • Inschrijven op een adres maar daar niet wonen
  • Samenwonen en dit niet doorgeven