De minimaregeling is bedoeld om mensen met een laag inkomen mee te laten doen aan sociaal culturele activiteiten. Bijvoorbeeld een lidmaatschap van de muziekschool, toneelschool of een sportvereniging (zwemabonnement). Ook een bezoek aan een pretpark of een abonnement bij de bibliotheek komen in aanmerking voor deze regeling.

De vergoeding is maximaal € 175 per persoon per jaar. Wij vragen u om de betaalbewijzen (rekeningen, bonnen) zoveel mogelijk op te sparen totdat u aan het bedrag van € 175 komt. Het gehele bedrag wordt dan in één aanvraag uitbetaald.

Voor wie is deze regeling?

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • Uw inkomen (of dat van u en uw partner samen) is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
  • Uw vermogen is niet hoger dan voor u zou gelden in de bijstand.
  • U heeft géén recht op studiefinanciering of een lening van DUO.

Voor kinderen heeft gemeente Beesel de volgende regelingen:

Meer informatie of vragen?

Neem voor meer informatie contact op met team Werk en Inkomen van de gemeente via telefoonnummer 077 - 474 92 92.

Tip voor dit jaar: Draaksteken 2023

Op 11, 12, 13 en 17, 18 en 19 augustus 2023 wordt het Draaksteken opgevoerd in Beesel. Een groot openluchtspektakel gebaseerd op de legende van Sint Joris en de Draak. Heeft u een minimum inkomen maar wilt u dit spektakel toch bijwonen? Dat kan! De gemeente Beesel vergoedt de kaartjes voor het Draaksteken vanuit de minimaregeling. Heeft u kinderen en wilt u samen met uw kinderen naar het Draaksteken gaan? De gemeente vergoedt ook de kaartjes voor uw kinderen, mits zij onder uw begeleiding naar het Draaksteken gaan.