Recht op een bijzondere bijstandsuitkering

Wilt u weten of u recht heeft op bijzondere bijstand? Bekijk dan de voorwaarden voor bijzondere bijstand (Deze link gaat naar een andere website) op de website van de Rijksoverheid.

Bijzondere bijstand aanvragen

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier bijzondere bijstand (PDF, 220.9 kB) in. Voeg in ieder geval de volgende bewijsstukken bij:

  • Identiteitsbewijs
  • Bewijs van inkomen en vermogen
  • Bewijs van gemaakte kosten

U kunt de aanvraagformulieren ook afhalen bij de klantenbalie van het gemeentehuis.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de bijzondere bijstandsuitkering? Neem dan contact op met een consulent van team Werk en Inkomen van de gemeente. Bel 077 – 474 92 92 of stuur een e-mail naar werkeninkomen@beesel.nl.