Als vergunninghouder van een evenement hoeft u zich niet aan te melden voor de verzekering. 

Welke evenementen zijn verzekerd?

Een evenement is een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis, (openlucht) manifestatie, (thema)dag of week. Meestal is het evenement openbaar, maar een evenement kan ook besloten zijn.  De volgende evenementen zijn verzekerd:

 • Evenementen binnen de gemeente tot 2.500 bezoekers per dag.
 • De evenementen moeten een maatschappelijk belang hebben. Denk aan evenementen op Koningsdag of de intocht van Sinterklaas.
 • De verzekering biedt een dekking voor aansprakelijkheid, materiaal, ongevallen, kasgeld, persoonlijke eigendommen en rechtsbijstand.

Secundaire dekking

De Collectieve Evenementenverzekering Gemeenten biedt een secundaire dekking. Gebeurt er iets tijdens een evenement? En is er een andere verzekering dan de Collectieve Evenementenverzekering Gemeenten waarop de organisator schade kan melden? Dan gaat die andere verzekering voor.

Soms bent u niet verzekerd

U bent niet verzekerd voor evenementen zoals:

 • Evenementen met méér dan 2.500 bezoekers.
 • Protestacties en protestmanifestaties.
 • Evenementen waarvoor een vergunning is afgewezen of niet is aangevraagd. Terwijl deze vergunning wel nodig is.
 • Gemotoriseerde snelheidswedstrijden.
 • Dancefeesten.

Schade melden

Is er sprake van schade? Doorloop dan de volgende stappen:

 1. Ga eerst na of u de schade op een eigen verzekering of op die van de organisatie kunt melden. Kan dat? Meld de schade dan bij die verzekeraar.
 2. Kunt u de schade niet op een eigen verzekering of op die van de organisatie melden? Meld de schade dan bij de gemeente. Stuur hiervoor een e-mail naar info@beesel.nl t.a.v. facilitaire zaken. Geef de volgende gegvens  door:
  • Datum en tijdstip van het voorval
  • De precieze plek waar het voorval gebeurde
  • Verklaring van het voorval, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
  • Uw naam en adres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mail adres

Hiervoor bent u verzekerd

Dekking Bedrag
Aansprakelijkheid voor de organisator €2.500.00 per aanspraak.
Met een maximum van € 5.000.000 per verzekeringsjaar voor alle evenementen.
Materiaaldekking € 5.000 per aanspraak.
Met een maximum van € 10.000,- per evenement.
Ongevallenverzekering medewerkers € 12.500 bij overlijden.
€ 25.000 bij blijvende invaliditeit.
€ 1.000 per gebeurtenis voor geneeskundige kosten.
€ 2.500 per gebeurtenis voor psychische hulpverlening na agressie.
Kasgeld € 2.500 per evenement.
Persoonlijke eigendommen medewerkers

€ 5.000 per gebeurtenis.
Met een maximum van € 10.000 per evenement.

Voor de volgende kostbaarheden maximaal per gebeurtenis:

 • computerapparatuur € 1500.
 • fiets € 750.
 • horloges € 250.
 • beeld-/geluidsapparatuur, (zonnen)bril/set contactlenzen, gehoorapparaten, sieraden of kunstmatige gebitselementen € 500.
Rechtsbijstand medewerkers Verzekerd bedrag rechtsbijstand: bij strafrecht € 40.000 als maximum voor alle aanspraken voor het evenementen samen.

Bij verhaalsrechtsbijstand: geen maximum.