Politie

Heeft u met spoed hulp nodig van de politie? Bel dan 112. Is er geen sprake van spoed, maar heeft u wel politie nodig? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844 (Deze link gaat naar een andere website).

In de gemeente zijn de wijkagenten uw eerste aanspreekpunt binnen de politie. Wijkagenten Youry Nabuurs, Lisanne Faessen en hun collega’s van het wijkteam zijn van maandag tot en met van donderdag van 9:00 uur tot 16:00 uur in het gemeentehuis in het PolitieServicePunt (PSP). Wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844.

Kijk voor meer informatie over de politie op www.politie.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Meld Misdaad Anoniem (M.)

Weet u iets van een misdaad? Of van criminaliteit? En heeft u een reden om niet naar de politie te kunnen of te durven? Dan is Meld Misdaad Anoniem (M.) er voor u. M. is een onafhankelijk meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Door een melding te doen bij M. levert u een bijdrage aan de veiligheid in de gemeente. M. is bereikbaar via telefoonnummer 0800-7000 en via de website van Meld Misdaad Anoniem (Deze link gaat naar een andere website).

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het centrale advies- en meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld in de regio Noord- en Midden-Limburg. U kunt het centraal advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling gratis bereiken via telefoonnummer 0800 - 2000. Dit is een landelijk telefoonnummer. U wordt geholpen in uw eigen gemeente. Kijk voor meer informatie op de website van Veilig Thuis (Deze link gaat naar een andere website).

Brandweer

Is er sprake van acuut gevaar voor mens of dier? Bel dan 112. Heeft u de brandweer ter plaatse nodig, maar is het geen levensbedreigende of acuut gevaarlijke situatie? Bel dan 0900-0904.

De brandweer Beesel/Reuver bestaat uit beroepskrachten en vrijwillige medewerkers. U vindt meer informatie over de brandweer Beesel/Reuver op de website van de brandweer (Deze link gaat naar een andere website) of op de Facebookpagina van Brandweer Reuver (Deze link gaat naar een andere website).

Medische hulp

Heeft u met spoed medische hulp nodig? Bel dan 112. Het is ook verstandig om te vragen of iemand in uw directe omgeving een EHBO-diploma heeft of arts is. Op verschillende locaties in de gemeente hangen er Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) die in het geval van een hartstilstand het hartritme weer kunnen herstellen.

De EHBO-app van het Rode Kruis kan helpen wanneer er sprake is van een ongeval. Onder andere locaties van de AED staan hier in aangegeven. Kijk op de website van het Rode Kruis (Deze link gaat naar een andere website) voor meer informatie.