Waarschuwing door sirenes

Als er een ramp of een zwaar ongeval gebeurt, gaan de sirenes af of waarschuwen de politie of brandweer u met de geluidswagens. Elke eerste maandag van de maand is er om 12.00 uur een test van de sirenes. Gaan de sirenes op een ander moment af? Dan is er sprake van direct gevaar. Doe dan het volgende:

  • Ga direct naar binnen
  • Sluit ramen, deuren en ventilatiekanalen
  • Let ook op kinderen, ouderen en mindervalide en help hen

NL-alert

De overheid gebruikt ook NL-alert als alarmmiddel. Met een bericht op uw mobiele telefoon krijgt u informatie en instructies van de overheid als u zich in de directe omgeving van een noodsituatie bevindt. Kijk op www.NL-alert.nl (Deze link gaat naar een andere website) hoe u uw mobiel instelt.

Noodpakket

Om goed voorbereid te zijn op een ramp of crisis is het belangrijk om een noodpakket thuis te hebben. Het noodpakket helpt u om tijdens een noodsituatie zelfredzaam te zijn. Informatie over welke spullen in het noodpakket moeten zitten vindt u op de website van Denk vooruit (Deze link gaat naar een andere website)

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio's. Een veiligheidsregio is een gebied in Nederland waarin wordt samengewerkt door verschillende besturen en diensten bij de uitvoering van taken op het terrein van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid. Binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord werken brandweer, GGD en crisisbeheersing samen. De deelnemende gemeenten besturen het samenwerkingsverband. Tevens is de veiligheidsregio een samenwerkingsverband tussen de politie, gemeenten, defensie, waterschappen Rijkswaterstaat, ambulancezorg Limburg-Noord en Prorail. Het doel van de samenwerking is gezamenlijke voorbereidingen treffen en de aanpak van een ramp of crisis gecoördineerd tot stand brengen.

Op de website van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (Deze link gaat naar een andere website) leest u hoe u zich kunt voorbereiden op de verschillende risico’s en wat u moet doen tijdens of na een noodsituatie.

Informatie en instructies bij een ramp

De gemeente maakt bij een grote calamiteit een speciaal informatienummer bekend. Bel niet naar de brandweer of politie. U stoort daarmee de hulpverlening en blokkeert daarmee misschien belangrijke telefoonlijnen.