Verdacht signaal?

Heeft u vermoedens van ondermijning? Meld dit dan bij de politie of gemeente. Meldt u liever anoniem? Maak dan gebruik van Meld Misdaad Anoniem via Meld Misdaad Anoniem (Deze link gaat naar een andere website) of telefoonnummer: 0800-7000. Voorbeelden van ondermijnende activiteiten zijn drugsproductie (synthetische drugs of hennepteelt), mensenhandel en – smokkel, criminele motorbendes, misbruik en fraude binnen de vastgoedsector, witwassen en andere vormen van financieel-economische criminaliteit.

Privacy protocol binnengemeentelijke gegevensdeling aanpak ondermijning

Gemeente Beesel vindt het belangrijk om open en transparant te zijn over hoe we omgaan met persoonsgegevens binnen de aanpak van ondermijning. Daarom is er een privacy protocol (Deze link gaat naar een andere website) vastgesteld.

De regiodeal, interventieteam ACT! en bewustwordingscampagne ‘Kijk niet weg’

De gemeenten binnen de regio Noord-Limburg werken samen om de gezondste regio te worden. Gezond is ook veilig en leefbaar. Binnen het programma veiligheid is daarom een aantal regionale projecten gestart met het oog op de aanpak van ondermijning. We voeren integrale controles uit, zijn bezig met een keurmerk veilig buitengebied en starten in 2022 met de campagne ‘Kijk niet weg’.
Kijk voor meer informatie op de website van Regio Noord-Limburg (rn-l) (Deze link gaat naar een andere website).