Online regelen (€ 10,50)
Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Pinpas of contant geld

Als u het uittreksel voor iemand anders aanvraagt:

  • Een schriftelijke machtiging (PDF, 150.8 kB) (behalve als het om een kind gaat dat jonger is dan 16 jaar en op hetzelfde adres woont)
  • Geldig identiteitsbewijs van uzelf
  • Kopie geldig identiteitsbewijs van degene voor wie u het bewijs aanvraagt

Kosten

Een afschrift of internationaal uittreksel kost € 10,50.

Standaard gegevens in het uittreksel

In een standaard uittreksel staan:

  • Uw naam
  • Uw voorna(a)m(en)
  • Uw geboortedatum en -plaats
  • Uw woonadres

Als het nodig is kan uw uittreksel aangevuld worden met meer gegevens.

Internationaal uittreksel

Heeft u een internationaal uittreksel BRP nodig? Vermeld dit dan bij uw aanvraag.