Afspraak maken

Meenemen

Bij afspraak voor bewijs van in leven zijn

  • Uw identiteitsbewijs
  • Pinpas of contant geld
  • De brief van uw pensioenfonds (als het pensionfonds vraagt om het bewijs van in leven zijn)

Als u het bewijs van in leven zijn voor iemand anders aanvraagt:

  • Een schriftelijke machtiging (PDF, 150.8 kB) (behalve als het om een kind gaat dat jonger is dan 16 jaar en op hetzelfde adres woont)
  • Geldig identiteitsbewijs van uzelf
  • Kopie geldig identiteitsbewijs van degene voor wie u het bewijs aanvraagt

Bij afspraak voor attestatie de vita

  • Uw identiteitsbewijs
  • Pinpas of contant geld

Kosten

Een bewijs van in leven zijn kost € 10,50.
Vraagt het pensioenfonds het bewijs van u? Dan is het gratis. U moet dan wel de brief van het pensioenfonds meenemen.

Een Attestatie de Vita kost € 16,60.