Wilt u voor een subsidie in aanmerking komen? Dan moet u voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Subsidieverordening (Deze link gaat naar een andere website).

In principe komt u voor een afkoppelsubsidie in aanmerking als:

  • Het af te koppelen verhard oppervlak momenteel is aangesloten op een vuilwaterriool.
  • Het af te koppelen verhard oppervlak 30m² of meer bedraagt (horizontaal gemeten).
  • Bij het afkoppelen van meer dan 300 m² de gemaakte kosten aangetoond worden met door middel van een factuur. 
  • Bij afkoppelen van meer dan 300 m² worden de werkelijke kosten vergoed met een maximum van € 10 per meter.
  • Het afkoppelen geen overlast veroorzaakt op aanliggende percelen.
  • Er geen gemeentelijk hemelwater riool in uw straat ligt.
  • Het subsidieplafond van € 25.000 nog niet is bereikt. Hier geldt het principe wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Subsidie aanvragen

Wilt u voor een subsidie in aanmerking komen? Vul dan het aanvraagformulier subsidie afkoppeling regenwater (PDF, 430.5 kB) in. Stuur het aanvraagformulier op naar:

Gemeente Beesel
Postbus 4750
5953 AL Reuver

U kunt het aanvraagformulier ook e-mailen naar info@beesel.nl.

Meer informatie u vinden op de website van Waterklaar en in de Subsidieverordening (Deze link gaat naar een andere website).