Dit doen zij door activiteiten te organiseren op het gebied van: maatschappelijke ondersteuning, educatie, recreatie, emancipatie, sport, cultuur en kunst, jeugd, ouderen en mensen met een beperking.

De verordening bevat algemene bepalingen, zoals:

  • Termijnen voor het indienen van subsidieaanvragen;
  • Informatie over de manier waarop u een subsidieaanvraag kunt indienen.

Elke subsidieaanvraag wordt getoetst aan de Algemene Subsidie Verordening Gemeente Beesel (Deze link gaat naar een andere website).