Afspraak maken

Spoedaanvraag

Heeft u uw paspoort snel nodig? Dan kunt u een spoedaanvraag doen.

Meenemen

Bent u  jonger dan 18 jaar? Dan moet u ook het volgende meenemen:

  • Toestemmingsformulier reisdocument minderjarige, ingevuld en ondertekend door beide ouders of door degene die het gezag heeft
  • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouders of van degene die het gezag heeft (dit mag ook een kopie zijn)

Kosten

Paspoort Kosten
Zakenpaspoort voor volwassenen van 18 jaar en ouder € 83,85
Zakenpaspoort voor jongeren tot 18 jaar € 63,40
Toeslag voor spoedprocedure € 57,10

Geldigheid zakenpaspoort

  • Zakenpaspoort voor volwassenen van 18 jaar en ouder: 10 jaar
  • Zakenpaspoort voor jongeren tot 18 jaar: 5 jaar


Vingerafdrukken

Bent u 12 jaar of ouder? Dan worden er bij de aanvraag vingerafdrukken van u genomen. Meer informatie over vingerafdrukken vindt u op de website van Rijksoverheid (Deze link gaat naar een andere website).

Afhalen zakenpaspoort

Heeft u uw zakenpaspoort aangevraagd? Dan kunt u uw zakenpaspoort na 6 werkdagen afhalen bij de klantenbalie van het gemeentehuis. Tijdens de afspraak voor de aanvraag van uw paspoort wordt samen met u een afspraak gemaakt om uw nieuwe paspoort persoonlijk te komen ophalen. U kunt er ook voor kiezen om zelf via de website een afspraak te maken om uw document op te halen (vanaf 6 werkdagen na de aanvraag). U dient het afhaalbewijs en alle identiteitsbewijzen die u nog heeft (ook als ze verlopen zijn) mee te nemen.