Afspraak maken

Spoedaanvraag

Heeft u uw tweede paspoort snel nodig? Dan kunt u een spoedaanvraag doen.

Voorwaarden

  • Uw eerste paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn
  • U moet kunnen aantonen dat u het tweede paspoort nodig heeft voor uw beroep (bijvoorbeeld met een brief van uw werkgever, zakelijke contracten of uitnodigingen van buitenlandse bedrijven)
  • Voor een éénmalig bezoek aan het buitenland kunt u geen tweede paspoort krijgen (misschien komt u in dit geval in aanmerking voor een nooddocument van de Koninklijke Marechaussee (Deze link gaat naar een andere website))

Meenemen

  • Alle identiteitsbewijzen die u heeft, ook als deze verlopen zijn
  • Een recente pasfoto (let op de eisen voor een pasfoto (Deze link gaat naar een andere website))
  • Pinpas of contant geld
  • Uittreksel Kamer van Koophandel, uitnodiging van het buitenlands bedrijf, contracten (niet ouder dan één jaar)
  • Een verklaring van uw werkgever of uitnodiging van het buitenlands bedrijf/zakelijk contract waaruit blijkt dat u een tweede paspoort nodig heeft

Bent u  jonger dan 18 jaar? Dan moet u ook het volgende meenemen:

  • Toestemmingsformulier reisdocument minderjarige (PDF, 400.4 kB), ingevuld en ondertekend door beide ouders of door degene die het gezag heeft
  • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouders of van degene die het gezag heeft (dit mag ook een kopie zijn)

Kosten

Paspoort Kosten
Tweede paspoort voor volwassenen van 18 jaar en ouder € 83,85
Tweede paspoort voor jongeren tot 18 jaar € 63,40
Toeslag voor spoedprocedure € 57,10

Geldigheid tweede paspoort

Een tweede paspoort is 2 jaar geldig. U kunt geen derde paspoort aanvragen.

Vingerafdrukken

Bent u 12 jaar of ouder? Dan worden er bij de aanvraag vingerafdrukken van u genomen. Meer informatie over vingerafdrukken vindt u op de website van Rijksoverheid (Deze link gaat naar een andere website).

Afhalen tweede paspoort

Heeft u uw tweede paspoort aangevraagd? Dan kunt u uw tweede paspoort na 6 werkdagen afhalen bij de klantenbalie van het gemeentehuis. Tijdens de afspraak voor de aanvraag van uw paspoort wordt samen met u een afspraak gemaakt om uw nieuwe paspoort persoonlijk te komen ophalen. U kunt er ook voor kiezen om zelf via de website een afspraak te maken om uw document op te halen (vanaf 6 werkdagen na de aanvraag). U dient het afhaalbewijs en alle identiteitsbewijzen die u nog heeft (ook als ze verlopen zijn) mee te nemen.