Afspraak maken

Wilt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen? Maak dan een afspraak met de gemeente via telefoonnummer 077 - 474 92 92.

Besluit over uw aanvraag

De Immigratie- en Naturalisatiedienst adviseert over uw aanvraag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beslist of u een vreemdelingenpaspoort krijgt.

Meenemen

Bent u  jonger dan 18 jaar? Dan moet u ook het volgende meenemen:

  • Let op! Vraagt u een identiteitsbewijs/paspoort aan voor iemand anders? Bijvoorbeeld voor uw kind? Dan moet die persoon altijd aanwezig zijn bij de aanvraag en het afhalen.
  • toestemmingsformulier reisdocument minderjarige (PDF, 400.4 kB), ingevuld en ondertekend door beide ouders of door degene die het gezag heeft
  • een geldig identiteitsbewijs van beide ouders of van degene die het gezag heeft (dit mag ook een kopie zijn)

Kosten

Paspoort Kosten
Vreemdelingenpaspoort € 63,40

Naamgebruik vluchtelingenpaspoort

Het is mogelijk om in een nieuw paspoort de naam van uw (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner te vermelden. Dit doet u bij de aanvraag.

Vingerafdrukken

Bent u 12 jaar of ouder? Dan worden er bij de aanvraag vingerafdrukken van u genomen. Meer informatie over vingerafdrukken vindt u op de website van Rijksoverheid (Deze link gaat naar een andere website).

Afhalen paspoort voor vreemdelingen

Na ongeveer 2 maanden kunt u uw vreemdelingenpaspoort persoonlijk afhalen op het gemeentehuis. U krijgt bericht van de gemeente als u uw paspoort kunt afhalen.