Afspraak maken

Wilt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen? Maak dan een afspraak met de gemeente via telefoonnummer 077 - 474 92 92. 

Meenemen

  • alle identiteitsbewijzen die u heeft, ook als deze verlopen zijn
  • een recente pasfoto (let op de eisen voor een pasfoto)
  • pinpas of contant geld
  • uw verblijfsvergunning

Bent u  jonger dan 18 jaar? Dan moet u ook het volgende meenemen:

  • Toestemmingsformulier reisdocument minderjarige (PDF, 400.4 kB), ingevuld en ondertekend door beide ouders of door degene die het gezag heeft
  • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouders of van degene die het gezag heeft (dit mag ook een kopie zijn)

Kosten

Paspoort Kosten
Vluchtelingenpaspoort € 55,30

Naamgebruik vluchtelingenpaspoort

Het is mogelijk om in een nieuw paspoort de naam van uw (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner te vermelden. Dit doet u bij de aanvraag.

Geldigheid vluchtelingenpaspoort

Hoelang het vluchtelingenpaspoort geldig is, hangt af van uw verblijfsvergunning. Het vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig.

Vingerafdrukken

Bent u 12 jaar of ouder? Dan worden er bij de aanvraag vingerafdrukken van u genomen. Meer informatie over vingerafdrukken vindt u op de website van Rijksoverheid.

Afhalen paspoort voor vluchtelingen

Heeft u uw vluchtelingenpaspoort aangevraagd? Dan kunt u uw vluchtelingenpaspoort na 6 werkdagen afhalen bij de klantenbalie van het gemeentehuis. U moet uw vluchtelingenpaspoort zelf komen ophalen. U dient het afhaalbewijs en alle identiteitsbewijzen die u nog heeft (ook als ze verlopen zijn) mee te nemen.