De sport-  en cultuurcoach organiseren samen met sport- en cultuurverenigingen een aanbod binnen school. Zo kunnen alle jeugdigen in aanraking komen met verschillende sporten en soorten van cultuur.  Daarnaast is er specifiek aandacht voor muziekonderwijs in de gemeente.

Talentontwikkeling voor iedereen

De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen en jongeren in de gemeente hun talenten kunnen ontwikkelen, kunnen meedoen aan culturele activiteiten en lid kunnen zijn van een (jeugd)vereniging. Niet ieder gezin heeft hier de financiële mogelijkheden voor. Deze gezinnen kunnen gebruik maken van de volgende regelingen: