Basisonderwijs

In de gemeente Beesel zijn alle basisscholen onderdeel van de brede scholen gedachte. Volgens de brede scholen gedachte is de kinderopvang ondergebracht in of nabij de basisschool. De kinderopvang en de school vormen een belangrijk leefdomein voor kinderen. Het is belangrijk dat kinderen zich hier veilig, welkom en uitgedaagd voelen om te leren.

Brede basisscholen in de gemeente:

Voortgezet onderwijs

De school voor het voortgezet onderwijs is het Grescollege (Deze link gaat naar een andere website) in Reuver. Deze school biedt de volgende soorten onderwijs:

  • Basis en kaderberoepsgericht
  • Kader en theoretische leerweg
  • Theoretische leerweg en HAVO
  • HAVO-Atheneum

Het Grescollege is een kleinschalige school waar het kind centraal staat. Het Grescollege is een jenaplanschool. Het Grescollege biedt omgevingsgericht onderwijs: jongeren leren van docenten, van elkaar en van externe professionals in praktijkgerichte opdrachten. 

Overzicht schoolvakanties

In deze tabel staat een overzicht van de schoolvakanties voor het schooljaar 2023-2024:

Overzicht schoolvakanties 2023-2024
Vakantie Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie 14 oktober 2023 22 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie (carnaval) 10 februari 2024 18 februari 2024
Meivakantie 27 april 2024 12 mei 2024
Zomervakantie 6 juli 2024 18 augustus 2024

Kijk hier op de website van Rijksoverheid voor een overzicht van de schoolvakanties zoals die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn vastgesteld. (Deze link gaat naar een andere website)