Basisonderwijs

In de gemeente Beesel zijn alle basisscholen onderdeel van de brede scholen gedachte. Volgens de brede scholen gedachte is de kinderopvang ondergebracht in of nabij de basisschool. De kinderopvang en de school vormen een belangrijk leefdomein voor kinderen. Het is belangrijk dat kinderen zich hier veilig, welkom en uitgedaagd voelen om te leren.

Brede basisscholen in de gemeente:

Voortgezet onderwijs

De school voor het voortgezet onderwijs is het Grescollege (Deze link gaat naar een andere website) in Reuver. Deze school biedt de volgende soorten onderwijs:

  • Basis en kaderberoepsgericht
  • Kader en theoretische leerweg
  • Theoretische leerweg en HAVO
  • HAVO-Atheneum

Het Grescollege is een kleinschalige school waar het kind centraal staat. Het Grescollege is een jenaplanschool. Het Grescollege biedt omgevingsgericht onderwijs: jongeren leren van docenten, van elkaar en van externe professionals in praktijkgerichte opdrachten.