Tarieven rioolheffing 2019

De rioolheffing voor 2019 bedraagt € 162 per perceel. 

Meer informatie

De gemeente besteedt de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen uit aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Dit geldt ook voor de uitvoering van de Wet WOZ.

Kijk voor meer informatie op de website van de BsGW.