Tarieven rioolheffing 2023

De rioolheffing voor 2023 bedraagt € 162 per perceel.

In 2023 ontvangen alle huishoudens eenmalig een korting van € 36 op het totaalbedrag van de belastingaanslag.

Meer informatie

De gemeente besteedt de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen uit aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Dit geldt ook voor de uitvoering van de Wet WOZ.

Kijk voor meer informatie op de website van de BsGW (Deze link gaat naar een andere website).