Tarieven rioolheffing 2024

De rioolheffing voor 2024 bedraagt € 170,75 per perceel.

In 2024 ontvangen alle huishoudens eenmalig een korting van € 36 op de gemeentelijke belastingen. De korting is verrekend door het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing te verlagen met € 36.
Komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? Dan stuurt BsGW u hierover een bericht. Als u de juiste gegevens aanlevert krijgt u het bedrag door gemeente Beesel gestort op uw bankrekening.

Meer informatie

De gemeente besteedt de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen uit aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Dit geldt ook voor de uitvoering van de Wet WOZ.

Kijk voor meer informatie op de website van de BsGW (Deze link gaat naar een andere website).