Tarieven OZB 2024

Situatie Tarief
Eigendom woning 0,1532 % van de WOZ-waarde
Eigendom niet-woning 0,4359 % van de WOZ-waarde
Gebruik niet-woning 0,3470 % van de WOZ-waarde

Meer informatie

De gemeente besteedt de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen uit aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Dit geldt ook voor de uitvoering van de Wet WOZ.

Kijk voor meer informatie opĀ de website van de BsGW (Deze link gaat naar een andere website).