Hondenbelasting

Een hond aanmelden

U moet een hond binnen 14 dagen aanmelden. Heeft u al 1 of meer honden? U moet een nieuwe hond aanmelden.
Meld nu uw hond aan via Mijn BsGW (Deze link gaat naar een andere website) (aanmelden met DigiD).

Een hond afmelden

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente, neemt iemand anders uw hond over of overlijdt uw hond? Dan moet u uw hond afmelden. Doe dit binnen 6 weken. U krijgt dan een vermindering van de hondenbelasting.
Meld nu uw hond af via Mijn BsGw (Deze link gaat naar een andere website) (aanmelden met DigiD).

Tarieven hondenbelasting 2024

Aantal honden Tarief
Eerste hond € 40
Tweede hond € 55
Derde en volgende hond € 60
Kennel € 95

In 2024 ontvangen alle huishoudens eenmalig een korting van € 36 op de gemeentelijke belastingen. De korting is verrekend door het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing te verlagen met € 36.
Komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? Dan stuurt BsGW u hierover een bericht. Als u de juiste gegevens aanlevert krijgt u het bedrag door gemeente Beesel gestort op uw bankrekening.

Meer informatie

De gemeente besteedt de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen uit aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Dit geldt ook voor de uitvoering van de Wet WOZ.

Kijk voor meer informatie op de website van de BsGW (Deze link gaat naar een andere website).

Regels voor hondenbezitters

Heeft u een of meerdere honden? Binnen de gemeente Beesel zijn er regels waar u zich als hondenbezitter aan moet houden. Als hondenbezitter bent u altijd verantwoordelijk voor het gedrag van uw hond.

Regels voor hondenbezitters binnen de bebouwde kom

Met bebouwde kom wordt het gebied bedoeld binnen de plaatsnaamborden. De volgende regels zijn er als u met uw hond(en) in de bebouwde kommen van Beesel, Offenbeek en Reuver bent.

Ruim hondenpoep zelf op

In de bebouwde kommen van Beesel, Offenbeek en Reuver is de opruimplicht. Dit betekent dat u als hondenbezitter zelf de hondenpoep van uw hond moet opruimen. Deze regel is er omdat u uw hond uitlaat in de openbare ruimte. Om deze omgeving leefbaar te houden moet u de hondenpoep van uw hond opruimen.

Tijdens het wandelen met uw hond, moet u iets meenemen waarmee u de hondenpoep kunt opruimen. Denk hierbij aan een hondenpoepzakje of een hondenpoepschepje. Het is verplicht om een hondenpoepzakje of hondenpoepschepje mee te nemen als u uw hond uitlaat.

In de gemeente kunt u de gratis hondenpoepzakjes gebruiken. Deze hondenpoepzakjes zijn op verschillende plekken gratis te krijgen. Gooi het volle poepzakje in een DepoDog of in een gewone straatprullenbak. U kunt het volle poepzakje ook thuis bij uw restafval gooien. Gooi het zakje niet bij het GFT-afval. En gooi de hondenpoepzakjes nooit in een rioolput. Dit zorgt namelijk voor verstoppingen in de rioolpompen en de gemalen.

Houd uw hond aan de lijn

In de bebouwde kom in de gemeente Beesel is ook een aanlijnplicht. Dit betekent dat u uw hond altijd aan de lijn houdt als u uw hond uitlaat. Een loslopende hond kan gevaarlijk zijn in het verkeer. En mensen kunnen schrikken van een loslopende hond. Daarom moet u uw hond aan de lijn houden als u in de gemeente Beesel met uw hond wandelt.

Honden zijn niet toegestaan op speelplaatsen, speelvelden en zandbakken

Op speelplaatsen, speelvelden, trapveldjes en zandbakken zijn honden niet toegestaan. Kom niet met uw hond naar deze plekken in de gemeente.

Regels voor hondenbezitters buiten de bebouwde kom

In het buitengebied buiten de bebouwde kom zijn er andere regels dan binnen de bebouwde kom. De volgende regels zijn er als u met uw hond(en) in het buitengebied buiten de bebouwde kom van de gemeente Beesel bent.

Ruim hondenpoep zo goed als mogelijk op

Buiten de bebouwde kom in de gemeente Beesel is er in principe geen opruimplicht. Maar het is wel netjes om de hondenpoep op te ruimen als de hondenpoep in de buurt ligt van woningen of erven. Ook is het goed voor de bodem om de hondenpoep op te ruimen. De bacteriën in hondenpoep zijn namelijk niet goed voor de bodem.

Ruim de hondenpoep op die in de buurt ligt van een wei met dieren. Hondenpoep kan namelijk gevaarlijk zijn voor andere dieren. Via hondenpoep worden parasieten verspreid. Deze parasieten kunnen bij runderen zorgen voor doodgeboren kalveren. Laat uw hond daarom nooit poepen op akkers en weiden. Ook niet als er op dat moment geen dieren in de wei zijn.

Houd uw hond bij voorkeur aan de lijn

Het ligt aan het gebied waar u wandelt, of u uw hond wel of niet moet aanlijnen. Hier zijn de volgende regels voor:

  • Op weiden en akkers van particulieren bepalen de eigenaren/gebruikers of uw hond wel of niet aangelijnd moet zijn. Uiteraard mag u hier ook niet wandelen als u hier geen toestemming voor heeft.
  • In natuurgebieden en bossen zijn er regels van de terreinbeheerders. Op informatieborden op de terreinen zelf kunt u zien of u uw hond wel of niet moet aanlijnen.
  • In de wet Natuurbescherming staat dat iedereen verplicht is om ervoor te zorgen dat zijn of haar dier geen andere dieren mag en kan opjagen, opsporen, verwonden, vangen of doden. Heeft uw hond veel jachtinstinct? Houd uw hond dan aangelijnd.
  • In de Flora- en Faunawet staat dat zogeheten ‘lange honden’ niet los mogen lopen. Denk hierbij aan windhonden. Deze ‘lange honden’ kunnen jagen op het zicht. Daardoor zijn deze honden volgens de wet verboden jachtmiddelen. Heeft u een zogeheten ‘lange hond’? Houd uw hond dan aangelijnd.

Vrijstelling voor gekwalificeerde hulphonden

Wordt u vanwege een handicap begeleid door een aantoonbaar gekwalificeerde hulphond of geleidehond? Dan heeft u vrijstelling van de aanlijnplicht, de opruimplicht en de plicht om een opruimmiddel bij u te hebben. Dit betekent dat u niet verplicht bent om uw hond aan te lijnen. Ook bent u niet verplicht om de hondenpoep van uw hond op te ruimen. En u bent niet verplicht om een opruimmiddel mee te nemen als u uw hond uitlaat.

Toezicht en handhaving

De BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) controleren of u zich aan de regels houdt. Als de BOA bepaalt dat de regels worden overtreden, kan de BOA hier een boete voor uitschrijven.

De hoogte van de boetes is landelijk vastgesteld. Dit zijn de bedragen van de verschillende boetes:

  • Als u de hondenpoep van uw hond niet opruimt in de bebouwde kom: € 140
  • Als uw hond op een speelplaats, speelveld of zandbak komt: € 140
  • Als u uw hond niet heeft aangelijnd in de bebouwde kom: € 90
  • Als u in de bebouwde kom geen opruimmiddel bij u heeft als u uw hond uitlaat: € 90