Kwijtschelding aanvragen

Vul het kwijtscheldingsformulier in via uw persoonlijke pagina (Deze link gaat naar een andere website) op de website van BsGW. Heeft u liever persoonlijk contact? Neem dan contact op met BsGW via telefoonnummer 088 – 842 04 20.

Meer informatie

De gemeente besteedt de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen uit aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Dit geldt ook voor de uitvoering van de Wet WOZ.

Kijk voor meer informatie op de website van de BsGW (Deze link gaat naar een andere website).