Tarieven afvalstoffenheffing 2024

Het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing in 2024 bedraagt € 115 per perceel.

Het vaste tarief wordt als volgt vermeerderd:

Afvalstroom en hoeveelheid Tarief
Restafval emmer van 25 liter € 1,55 per aanbieding
Restafval container van 60 liter € 3,75 per aanbieding
Restafval container van 140 liter € 8,75 per aanbieding
Restafval container van 240 liter € 15 per aanbieding
GFT-afval emmer van 25 liter € 0,15 per aanbieding
GFT-afval container van 60 liter € 0,40 per aanbieding
GFT-afval container van 140 liter € 1 per aanbieding
GFT-afval container van 240 liter € 1,70 per aanbieding

Bij inworp in een ondergrondse voorziening wordt het vaste tarief als volgt vermeerderd:

Afvalstroom en hoeveelheid Tarief
Restafval 40 liter € 2,50 per inworp
GFT-afval 20 liter € 0,10 per inworp

In 2024 ontvangen alle huishoudens eenmalig een korting van € 36 op de gemeentelijke belastingen. De korting is verrekend door het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing te verlagen met € 36.
Komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? Dan stuurt BsGW u hierover een bericht. Als u de juiste gegevens aanlevert krijgt u het bedrag door gemeente Beesel gestort op uw bankrekening.

Meer informatie

De gemeente besteedt de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen uit aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Dit geldt ook voor de uitvoering van de Wet WOZ.

Kijk voor meer informatie op de website van de BsGW (Deze link gaat naar een andere website).