Status: Wkb gaat stapsgewijs in vanaf 2024

De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb (Deze link gaat naar een andere website)) gaat vanaf 1 januari 2024 stapsgewijs in. Per 1 januari 2024 geldt de Wkb alleen nog voor nieuwbouw met de laagste risicoklasse. Pas vanaf 1 juli 2024 geldt de Wkb ook voor verbouwingen met de laagste risicoklasse. Bouwwerken met de laagste risicoklasse zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Vanaf 2026 volgen naar verwachting de andere bouwwerken. Door de stapsgewijze invoer kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw.

Doel: minder gebreken bij nieuwbouw en verbouw

Het kabinet wil dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren. Zo kan de bouwkwaliteit van gebouwen verbeteren door minder bouwfouten en gebreken. Bijvoorbeeld constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of een slecht functionerende ventilatie. Ook hoeven bouwbedrijven minder kosten te maken voor het herstel van bouwfouten. En het werk van onafhankelijke kwaliteitscontroleurs wordt makkelijker en sneller, omdat de bouwers zelf al veel gecontroleerd hebben.

Nieuwe wet: strenger bouwtoezicht en een betere aansprakelijkheidsregeling

Het kabinet voert een nieuw stelsel van kwaliteitsborging in. Dit zijn de 5 belangrijkste veranderingen:

  • Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Deze controleurs heten kwaliteitsborgers.
  • De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Zijn er gebreken? Dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.
  • De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico's op schade en gebreken.
  • Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Na invoering van de Wkb keert de notaris het geld pas uit aan de aannemer als de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
  • Ziet de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem? Dan kan de gemeente de bouw stilleggen.

Proefdraaien met een kwaliteitsborger

De gemeente wil nog voor 1 januari 2024 proefdraaien met een aantal  bouwprojecten om vooruitlopend op de nieuwe wet ervaring op te doen met de nieuwe regels uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.  Heeft u plannen als initiatiefnemer we wilt u vooruitlopend op de nieuwe wet een proefproject starten? Dan kunt u hierover een e-mail sturen naar info@beesel.nl. We bekijken dan de mogelijkheden en gaan met u in overleg.