Welstandsadvies aanvragen (Deze link gaat naar een externe website)

De bouwplannen worden elke twee weken beoordeeld door de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. Nadat uw bouwplan is beoordeeld ontvangt u een reactie per e-mail.

Vragen?

Is uw plan nog niet concreet, maar heeft u wel vragen? Doe dan eerst een informatieverzoek of neem contact op met team Ruimtelijke Ordening via telefoonnummer: 077 - 474 92 92.