Principeverzoek indienen (Deze link gaat naar een externe website)

Een principeverzoek kost € 401. Wij streven ernaar om binnen acht weken te besluiten op uw principeverzoek. U ontvangt achteraf een factuur.

Vervolgprocedure

Heeft u een positief principebesluit ontvangen? En doet u binnen één jaar na het indienen van het principeverzoek een aanvraag omgevingsvergunning voor het ingediende plan? Dan worden de kosten van het principeverzoek in mindering gebracht op de kosten van de omgevingsvergunning.

Vragen?

Is uw plan nog niet concreet, maar heeft u wel vragen? Doe dan eerst een informatieverzoek of neem contact op met team Ruimtelijke Ordening via telefoonnummer: 077 - 474 92 92.